Cybercrime


It is very important that you follow the rules outlined below. Security begins with you!
 • DO NOT share your passwords with ANYONE.
 • Use a ROBUST password (more than 8 characters, including numbers as well as upper and lower case letters, avoiding names and dates).
 • CHANGE your password periodically.
 • NEVER repeat your passwords.
 • DO NOT use the same password that you use on any other service (Google, Facebook, LinkedIn, e-commerce sites, etc.).
 • When you receive a message, always check that the sender’s email address corresponds with his or her name.
 • Pay attention to the tone of the content. If a message demands urgent action or offers you a great bargain, be suspicious.
 • Before clicking and providing your information, check that the link is taking you to an authentic page.
If you have any doubts whatsoever, please contact the ICT Service immediately: cau@esade.edu, extension 5555, or direct line +(34) 93 567 66 99.
Ciberdelinqüència


És molt important que respectis les normes següents, perquè la seguretat comença per un mateix:
 • NO comparteixis les teves claus amb NINGÚ.
 • Fes que la teva contrasenya sigui SÒLIDA (+ de 8 caràcters combinant números, majúscules i minúscules, i evitant noms/dates).
 • CANVIA periòdicament les teves claus.
 • No repeteixis MAI les teves contrasenyes.
 • NO utilitzis les mateixes claus en altres serveis (Google, Facebook, LinkedIn, botigues online…).
 • Verifica que l’adreça del correu electrònic es correspon amb la persona que te l’envia.
 • Fes atenció al to del contingut. Si et demana urgència o t’ofereix qualsevol tipus de ganga, desconfia’n.
 • Abans de fer clic en un enllaç i proporcionar les teves dades, comprova que la pàgina a la qual et porta és l’autèntica.
Davant del dubte més petit, posa’t en contacte immediatament amb el Servei TIC a través de cau@esade.edu, l’extensió 5555 o la línia directa 935 676 699.
Ciberdelincuencia

Es muy importante que respetes las siguientes normas, puesto que la seguridad empieza por uno mismo:
 • NO compartas tus claves con NADIE.
 • Haz que tu contraseña sea ROBUSTA (+ de 8 caracteres combinando números, mayúsculas y minúsculas, y evitando nombres/fechas).
 • CAMBIA periódicamente tus claves.
 • NUNCA repitas tus contraseñas.
 • NO utilices las mismas claves en otros servicios (Google, Facebook, LinkedIn, tiendas online…).
 • Verifica que la dirección del email se corresponde con la persona que te lo envía.
 • Presta atención al tono del contenido. Si requiere urgencia o te ofrece cualquier tipo de ganga, desconfía.
 • Antes de hacer clic en un link y proporcionar tus datos, comprueba que la página a la cual te dirige es la auténtica
Ante la menor duda, contacta inmediatamente con el servicio TIC a través de cau@esade.edu, la extensión 5555 o la línea directa 935 676 699.

facebook   twitter   linkedin   youtube   instagram   google plus   slideshare   flickr   weibo   periscope

© 2018 ESADE Business & Law School